کولر گازی اجنرال ASGS

کولر گازی / کولر گازی اجنرال
1398/1/02
بازدید : 94

کولرگازی اجنرال ASGS

کولر گازی اسپلیت دیواری اجنرال دارای عملکرد سرمایشی و گرمایشی با تکنولوژی اینورتر در ظرفیت های 12000، 18000، 24000 و 30000 BTU/h

مدل (پنل داخلی)ASGS12LECA
مدل (پنل خارجی)AOGG12LEC
برنداجنرال
نوعکولر گازی اسپلیت دیواری
عملکردسرمایشی-گرمایشی
منبع برق V/Ø/Hz۲۳۰/۱/۵۰
ظرفیت سرمایش (BTU/h)۱۱۶۰۰(۳۰۷۰-۱۳۳۰۶)
ظرفیت گرمایش (BTU/h)۱۳۷۱۴(۳۰۷۰-۱۸۱۷۱)
برق ورودی  سرمایش/گرمایش(KW)۰.۹۲/۰.۹۹
سایز کابل برق اصلی تا ۲۵ متر طول(Qty×mm۲)۳×۱.۵
محل اتصال برق به دستگاه (پنل داخلی/ پنل خارجی)پنل خارجی
راندمان انرژی درحالت سرمایش(W/W)۳.۷۰
ضریب عملکرد در حالت گرمایش (W/W)۴.۰۴
جریان کارکرد ((سرمایش/گرمایش)) (A)۴.۴/۴.۷
برچسب انرژیA
اینورتردارد
رطوبت زدایی (l/h)۱.۸
صدا پنل داخلی در حالت سرمایش ((H/M/L/Q)) (dB(A))۴۱/۳۸/۳۱/۲۱
صدا پنل خارجی در حالت سرمایش (dB(A))۵۰
میزان گردش هوا (زیاد) (M۳/h)۶۹۰
ابعاد خالص پنل داخلی H/W/D (mm)۲۶۰/۷۹۰/۱۹۸
وزن پنل داخلی (kg)۷.۵
ابعاد خالص پنل خارجی H/W/D (mm)۵۴۰/۶۶۰/۲۹۰
وزن پنل خارجی (kg)۲۹
اتصالات لوله ((کوچک/ بزرگ)) (mm)۹.۵۲/۶.۳۵
حداکثر طول لوله کشی( قبل از لوله کشی) (m)۲۰(۱۵)
تفاوت ارتفاع (m)۱۵
منطقه جغرافیایی معتدل/حاره ایمعتدل
دامنه کار در حالت سرمایش (oC)-۱۰تا۴۳
دامنه کار در حالت گرمایش (oC)-۱۵تا۲۴
مبردR410
نوع کمپرسورروتاری
 
مدل (پنل داخلی)ASGS18LFCA
مدل (پنل خارجی)AOGG18LFC
برنداجنرال
نوعکولر گازی اسپلیت دیواری
عملکردسرمایشی- گرمایشی
منبع برق V/Ø/Hz۲۳۰/۱/۵۰
ظرفیت سرمایش (BTU/h)۱۷۷۴۲(۳۰۷۰-۲۰۴۷۱)
ظرفیت گرمایش (BTU/h)۲۱۴۹۵(۳۰۷۰-۳۱۰۴۹)
برق ورودی  سرمایش/گرمایش(KW)۱.۵۲/۱.۷۱
سایز کابل برق اصلی تا ۲۵ متر طول(Qty×mm۲)۳×۲.۵
محل اتصال برق به دستگاه (پنل داخلی/ پنل خارجی)پنل خارجی
راندمان انرژی درحالت سرمایش(W/W)۳.۴۲
ضریب عملکرد در حالت گرمایش (W/W)۳.۶۸
جریان کارکرد ((سرمایش/گرمایش)) (A)۶.۸/۷.۶
برچسب انرژیA
اینورتردارد
رطوبت زدایی (l/h)۲.۸
صدا پنل داخلی در حالت سرمایش ((H/M/L/Q)) (dB(A))۴۳/۳۷/۳۳/۲۶
صدا پنل خارجی در حالت سرمایش (dB(A))۵۱
میزان گردش هوا (زیاد) (M۳/h)۹۰۰
ابعاد خالص پنل داخلی H/W/D (mm)۳۲۰/۹۹۸/۲۳۸
وزن پنل داخلی (kg)۱۴
ابعاد خالص پنل خارجی H/W/D (mm)۶۲۰/۷۹۰/۲۹۸
وزن پنل خارجی (kg)۴۰
اتصالات لوله ((کوچک/ بزرگ)) (mm)۱۲.۸/۶.۳۵
حداکثر طول لوله کشی( قبل از لوله کشی) (m)۲۵(۱۵)
تفاوت ارتفاع (m)۲۰
منطقه جغرافیایی معتدل/حاره ایمعتدل
دامنه کار در حالت سرمایش (oC)-۱۰تا۴۶
دامنه کار در حالت گرمایش (oC)-۱۵تا۲۴
مبردR410
نوع کمپرسورروتاری
 
مدل (پنل داخلی)ASGS24LFCA
مدل (پنل خارجی)AOGG24LFL
برنداجنرال
نوعکولر گازی اسپلیت دیواری
عملکردسرمایشی- گرمایشی
منبع برق V/Ø/Hz۲۳۰/۱/۵۰
ظرفیت سرمایش (BTU/h)۲۴۲۲۵( ۳۰۷۰-۲۷۲۹۶)
ظرفیت گرمایش (BTU/h)۲۷۲۹۶( ۳۰۷۰-۳۶۱۶۷)
برق ورودی  سرمایش/گرمایش(KW)۲.۲۰/۲.۲۱
سایز کابل برق اصلی تا ۲۵ متر طول(Qty×mm۲)۳×۴
محل اتصال برق به دستگاه (پنل داخلی/ پنل خارجی)پنل خارجی
راندمان انرژی درحالت سرمایش(W/W)۳.۲۳
ضریب عملکرد در حالت گرمایش (W/W)۳.۶۱
جریان کارکرد ((سرمایش/گرمایش)) (A)۹.۷/۹.۸
برچسب انرژیA
اینورتردارد
رطوبت زدایی (l/h)۲.۷
صدا پنل داخلی در حالت سرمایش ((H/M/L/Q)) (dB(A))۴۷/۴۲/۳۷/۳۲
صدا پنل خارجی در حالت سرمایش (dB(A))۵۲
میزان گردش هوا (زیاد) (M۳/h)۱۱۰۰
ابعاد خالص پنل داخلی H/W/D (mm)۳۲۰/۹۹۸/۲۳۸
وزن پنل داخلی (kg)۱۴
ابعاد خالص پنل خارجی H/W/D (mm)۵۷۸/۷۹۰/۳۱۵
وزن پنل خارجی (kg)۴۳
اتصالات لوله ((کوچک/ بزرگ)) (mm)۱۵.۸۸/۶.۳۵
حداکثر طول لوله کشی( قبل از لوله کشی) (m)۳۰(۱۵)
تفاوت ارتفاع (m)۲۰
منطقه جغرافیایی معتدل/حاره ایمعتدل
دامنه کار در حالت سرمایش (oC)-۱۰تا۴۶
دامنه کار در حالت گرمایش (oC)-۱۵تا۲۴
مبردR410
نوع کمپرسورروتاری
 
مدل (پنل داخلی)ASGS30LFCA
مدل (پنل خارجی)AOGG30LFT
برنداجنرال
نوعکولر گازی اسپلیت دیواری
عملکردسرمایشی- گرمایشی
منبع برق V/Ø/Hz۲۳۰/۱/۵۰
ظرفیت سرمایش (BTU/h)۲۷۲۹۶(۹۸۹۴-۳۰۷۰۷)
ظرفیت گرمایش (BTU/h)۳۰۰۲۵( ۷۵۰۶-۳۷۵۳۲)
برق ورودی  سرمایش/گرمایش(KW)۲.۴۹/۲.۴۴
سایز کابل برق اصلی تا ۲۵ متر طول(Qty×mm۲)۳×۴
محل اتصال برق به دستگاه (پنل داخلی/ پنل خارجی)پنل خارجی
راندمان انرژی درحالت سرمایش(W/W)۳.۲۱
ضریب عملکرد در حالت گرمایش (W/W)۳.۶۱
جریان کارکرد ((سرمایش/گرمایش)) (A)۱۰.۹/۱۰.۷
برچسب انرژیA
اینورتردارد
رطوبت زدایی (l/h)۳.۲
صدا پنل داخلی در حالت سرمایش ((H/M/L/Q)) (dB(A))۴۸/۴۲/۳۷/۳۳
صدا پنل خارجی در حالت سرمایش (dB(A))۵۳
میزان گردش هوا (زیاد) (M۳/h)۱۱۰۰
ابعاد خالص پنل داخلی H/W/D (mm)۳۲۰/۹۹۸/۲۳۸
وزن پنل داخلی (kg)۱۴
ابعاد خالص پنل خارجی H/W/D (mm)۸۳۰/۹۰۰/۳۳۰
وزن پنل خارجی (kg)۶۱
اتصالات لوله ((کوچک/ بزرگ)) (mm)۱۵.۸۸/۹.۵۲
حداکثر طول لوله کشی( قبل از لوله کشی) (m)۵۰(۲۰)
تفاوت ارتفاع (m)۳۰
منطقه جغرافیایی معتدل/حاره ایمعتدل
دامنه کار در حالت سرمایش (oC)-۱۰تا۴۶
دامنه کار در حالت گرمایش (oC)-۱۵تا۲۴
مبردR410
نوع کمپرسورروتاری

nia-ir.com

جهت مشاوره و سفارش با ما تماس بگیرید.

09183785082 تماس با 09183785082 تماس 09195438060

اطلاعات تماس ،کولرگازی کم مصرف بانه

سفارش و پشتیبانی