کولر گازی اجنرال اینورتر کم مصرف مدل ASGS24LFCZ عملکرد: سرمايش و گرمایش+اينورتر برای مساحت 34 تا 45 متر مربع (براساس شرایط) حداکثر فاصله افقی پنل داخلی با بیرونی: 28 متر مجهز به چراغ نشانگر زمان تمیز...
ادامه مطلب 02 اردیبهشت 1398
کولر گازی اجنرال حاره ای مدل ASGA30FUTA عملکرد: سرمايش برای مساحت 42 تا 60 متر مربع (براساس شرایط) حداکثر فاصله افقی پنل داخلی با بیرونی: 28 متر دارای تغییر حالت خودکار و چرخش خودکار دو جهته قابلیت...
ادامه مطلب 02 اردیبهشت 1398
عملکرد: سرمايش و گرمایش + اينورتر برای مساحت 34 تا 45 متر مربع (براساس شرایط) حداکثر فاصله افقی پنل داخلی با بیرونی: 28 متر قدرت پرتاب باد 10 متر در 4 جهت دارای فیلتر محافظ دوگانه و سیستم پاک کنندگی...
ادامه مطلب 02 اردیبهشت 1398

سفارش و پشتیبانی